Jak często należy serwisować podnośniki?

Podnośniki wykorzystuje się w wielu różnych branżach. Korzystają z nich nie tylko firmy budowlane i remontowe, ale również te z branży sprzątającej, eventowej, montażowej czy konserwatorskiej. Na platformach podnośników często znajdują się nie tylko potrzebne do pracy materiały, ale również ludzie. Dlatego niezwykle ważne jest, by każde z tych urządzeń spełniało restrykcyjne związane z jego bezpieczeństwem.

Podnośniki a Urząd Dozoru Technicznego

Aby podnośnik w ogóle został dopuszczony do pracy, musi posiadać ważne badania UDT. Badania UDT wykonuje się raz do roku. Przeglądu podnośnika dokonuje osoba z uprawnieniami otrzymanymi od UDT i to ona decyduje o tym, czy urządzenie nadaje się do pracy.

Jeśli chodzi o serwisowanie tego typu urządzeń, specjaliści zalecają wykonywanie prac naprawczo-konserwacyjnych co najmniej raz na 90 dni. Dzięki temu na bieżąco można usuwać drobne usterki i odpowiednio zadbać o mechanikę, hydraulikę i elektrykę podnośnika. Regularne serwisowania mają niebagatelny wpływ na żywotność danego urządzenia, lecz przede wszystkim na bezpieczeństwo jego użytkowania.

Kto musi pamiętać o regularnym badaniu i serwisowaniu podnośników?

Najprościej mówiąc – wszyscy ich właściciele. Wyjątkiem od tej reguły są dostawcy i leasingodawcy tego typu urządzeń.  W przypadku wynajmu podnośnika, za aktualne badania i stan urządzenia odpowiada zawsze firma, która wynajmuje go swojemu klientowi. Między innymi z tego powodu wynajem podnośników jest opłacalny dla firm, które korzystają z nich sporadycznie. Kupując własny sprzęt musiałyby one dodatkowo ponosić koszty związane z dozorem UDT oraz płacić na za wszelkie naprawy, serwisowanie czy ubezpieczenie sprzętu.

Osoby prywatne teoretycznie muszą pamiętać tylko o serwisowaniu podnośnika i nie muszą korzystać z dozoru UDT. Warunkiem jednak jest to, że nie korzystają one z tego urządzenia w celach zarobkowych, co jest niezwykle rzadką sytuacją.