Jak obsługiwać podnośniki elektryczne?

Podnośniki elektryczne to kompaktowe maszyny, które znajdują zastosowanie przy różnego rodzaju pracach na wysokości. Nie emitują zanieczyszczeń, przez co najczęściej wykorzystuje się je we wnętrzach hal i magazynów. Usprawniają prace montażowe, konserwacyjne oraz serwisowe np. instalacji elektrycznych, grzewczych czy klimatyzacyjnych. Są ciche i stosunkowo łatwe w obsłudze, ale nie każdy może zostać ich operatorem. Sprawdź, jakie uprawnienia są wymagane do obsługi podnośników elektrycznych i dowiedz się, na czym ona polega.

Kto jest uprawniony do obsługi podnośników elektrycznych?

Obsługą podnośników elektrycznych, tak jak w przypadku innych tego typu maszyn, mogą zająć się wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Operatorzy powinni odbyć kurs i zdać egzamin, który stanie się podstawą do nadania takich uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego. Takie kwalifikacje nie tylko potwierdzą ich teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie obsługi podnośników, ale i zapewnią o przestrzeganiu zasad BHP w czasie pracy. Każdy zakup maszyny powinno zatem poprzedzać uzyskanie stosownych uprawnień operatorskich. Bez nich rozwiązaniem może być jedynie wynajem podnośników wraz z operatorem.

Jak wygląda obsługa podnośnika elektrycznego?

Obsługa podnośnika elektrycznego polega na pokonywaniu niewielkich odległości oraz podnoszeniu i opuszczaniu podestu roboczego na określoną wysokość. W zależności od rodzaju podnośnika mowa o wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Operator obsługuje maszynę za pomocą specjalnego pulpitu sterowniczego umieszczonego na podeście. Dzięki przyciskom i zapadniom wykonuje wszystkie manewry oraz obsługuje platformę. Nie musi przy tym martwić się o tankowanie maszyny. Podnośniki elektryczne są zasilane przy wykorzystaniu baterii akumulatorów.