Jakie są zasady bezpieczeństwa w obszarze pracy dźwigów?

Dźwigi znajdują zastosowanie przy podnoszeniu ludzi, narzędzi i materiałów. Ich obsługa wymaga dużej ostrożności, gdyż ryzyko wypadków przy pracy na wysokości jest stosunkowo wysokie. Przestrzeganie zasad BHP jest obowiązkiem zarówno operatora, jak i osób znajdujących się w pobliżu urządzenia. O czym pamiętać, by nie stwarzać zagrożenia dla pracowników i osób postronnych przebywających w obszarze pracy dźwigu?

Najważniejsze zasady BHP przy obsłudze dźwigów

Podstawową zasadą BHP jest obsługa podnośników przez uprawnione osoby. Z maszyn nie mogą korzystać pracownicy, którym nie pozwala na to stan zdrowia lub którzy nie ukończyli stosownego kursu. Co więcej, każdy dźwig powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Równie istotne jest to, by podnośnik był utrzymany w odpowiednim stanie. Maszyna musi być dopuszczona do eksploatacji przez UDT, a korzystanie z niej, nie może budzić wątpliwości co do sprawności.

Jak zachować bezpieczeństwo na terenie pracy dźwigów?

Sprawna maszyna i uprawniony do jej obsługi operator to nie wszystko. Ważne dla bezpieczeństwa są też warunki pracy. Z tego powodu obszar pracy dźwigów powinien być odpowiednio oznaczony i odgrodzony za pomocą taśmy ostrzegawczej lub barierek. Oznaczenia muszą stanowić jasną informację dla osób postronnych, że na danym terenie prowadzone są prace potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Strefa zagrożenia powinna być na tyle duża, by umożliwiała swobodną pracę podnośnika. Zasada jest prosta, im większy ładunek i zasięg wysięgnika, tym większa strefa zagrożenia. Obsługa dźwigów dopuszczalna jest również wyłącznie przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zabronione jest np. przenoszenie ładunków wielkoformatowych przy wietrze przekraczającym 10 m/s lub 15 m/s przy transporcie ładunków zwykłych.