Koparka czy koparko-ładowarka?

W budowlanej nomenklaturze istnieje cała masa pojęć, których sens nie jest dla nas, laików, do końca zrozumiały. Na drodze nieraz spotykamy się z maszyną budowlaną, którą najczęściej, przez brak zgłębienia tematu i wiedzy, nazywamy koparką. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie koparki są tylko koparkami. Tak właśnie jest w przypadku koparko-ładowarki.

Z czym więc mamy do czynienia?

Koparka to urządzenie do robót ziemnych wyposażone w wysięgnik, na którego końcu znajduje się łyżka. Natomiast koparko-ładowarka jest połączeniem dwóch urządzeń, jak sama nazwa wskazuje – koparki i ładowarki. Ta maszyna budowlana wyposażona jest w dwa wysięgniki. Na drugim z nich znajduje się kolejna, znacznie pojemniejsza łyżka. Całość oparta jest zazwyczaj na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, znacznie rzadziej gąsienicowym. Kabina operatora znajduje się w nadwoziu. Operator ma do dyspozycji dźwignie sterujące, kierownicę oraz pulpit do kontroli prawidłowej pracy urządzenia. Konstrukcja kabiny zabezpiecza operatora przed zgnieceniem pod ciężarem w przypadku przewrócenia się koparko-ładowarki, a także zabezpiecza go przed spadającymi przedmiotami. Podwozie natomiast oparte jest na dwóch mostach napędowych, których budowa zapewnia utrzymanie stałego kontaktu kół z podłożem. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, które jest niezbędnym elementem pracy przy wszelkich robotach budowlanych.

koparko-ładowarka to jedno z najbardziej uniwersalnych urządzeń budowlanych. Jest niezbędna do budowy dróg i chodników, a także prac komunalnych. Ma zastosowanie przy załadunku, wykonywaniu odwiertów, frezowaniu terenu, kopaniu rowów, a także przy odśnieżaniu i zamiataniu. Jak widzimy, wiele jest prac, które można wykonać tą maszyną. 

Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki

Aby móc pracować  na tym urządzeniu, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień państwowych. Żeby je uzyskać, należy ukończyć szkolenie i zdać egzamin przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.