Możliwości użytkowe walców drogowych

Podczas przeprowadzania robót drogowych niezbędne jest zastosowanie wielu maszyn budowlanych. Zaliczamy do nich między innymi walce drogowe, które dzielą się na statyczne, czyli takie, które oddziałują na powierzchnię wyłącznie własną masą oraz na wibracyjne, które oddziałują na powierzchnię zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny w jednym czasie. Głębokość pracy walców wibracyjnych jest znacznie większa. Co więcej, walce drogowe można również podzielić ze względu na kształt i sprężystość wałów, w związku z czym wyróżniamy walce okołkowane, tarczowe i gładkie. Jak działają walce drogowe i do czego są wykorzystywane?

Jak walce drogowe oddziałują na podłoże?

Oddziaływanie walca na podłoże jest uzależnione od masy urządzenia oraz jego rodzaju. Zupełnie inny efekt można uzyskać, stosując walec statyczny, który oddziałuje własną masą na niewielką głębokość, niż stosując walec wibracyjny, który może być poddany drganiom do 50 Hz, dzięki czemu głębokość jego pracy może sięgnąć nawet czterech metrów.

Walce drogowe to sprzęt do robót ziemnych, który pozwala na uzyskanie precyzyjnych efektów, przy czym prace są w pełni bezpieczne, ponieważ podczas ich trwania można osiągnąć dowolną amplitudę. Z uwagi na to, że walec drogowy to droga maszyna, wiele firm decyduje się na jego wynajem. Często jest to bardziej opłacalne i pozwala na wykonanie niezbędnych prac na budowie bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów.

Do czego można wykorzystywać walce drogowe? 

Walce drogowe to maszyny budowlane, bez których nie mogłoby się odbyć wiele robót drogowych i nie tylko. Są zaliczane do grupy maszyn specjalnego zastosowania, a prace z ich udziałem przebiegają szybko i precyzyjnie. Są wykorzystywane przede wszystkim w sytuacjach, w których niezbędne jest przeprowadzenie wałowania albo zagęszczenia powierzchni. Walce drogowe znajdują się między innymi w miejscach budowy dróg asfaltowych, czy rowerowych.

Oprócz tego przydają się też w czasie budowy parkingów i placów manewrowych. Z uwagi na różne zastosowanie walców drogowych podczas ich wynajmu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wielkość urządzenia, a także na jego przeznaczenie. Dobór odpowiedniego walca ma znaczenie i wpłynie na jakość przeprowadzonych robót.