Podstawowe rodzaje kruszyw drogowych

Kruszywo to materiał pochodzenia mineralnego albo organicznego, który jest powszechnie wykorzystywany przez ludzi na całym świecie. Surowiec ten jest znany ludzkości niemal od samego początku rozwoju naszej cywilizacji i od tego czasu nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na różnego rodzaju kruszywa. W naszym kraju występują stosunkowo duże zasoby geologiczne złóż kruszyw, dzięki czemu nie mamy problemu z ich pozyskiwaniem. Materiał ten jest bardzo często stosowany przy budowie dróg. W dzisiejszym wpisie przedstawimy podstawowe rodzaje kruszyw, które są w tym celu wykorzystywane.

Czym charakteryzują się kruszywa?

Kruszywo to materiał pochodzenia naturalnego, jednak jakie są jego cechy charakterystyczne? Otóż jest to surowiec ziarnisty, który jest pozyskiwany ze złóż naturalnych, czyli z różnego rodzaju skał. Po wydobyciu poddaje się je obróbce mechanicznej, podczas której skały są kruszone. W ten sposób powstaje: kliniec, tłuczeń, grys, kamień łamany, niesorty, mieszanki sortowane oraz miał. 

Jakie kruszywa są używane do budowy dróg?

Do budowy dróg oraz robót drogowych używa się kilku rodzajów kruszyw. Te pochodzenia naturalnego znajdują zastosowanie przede wszystkim jako surowiec do wykonywania warstw nośnych i ścieralnych nawierzchni drogowych, podbudów drogowych, parkingów czy lotnisk. Jednym z nich jest kliniec, czyli kruszywo łamane, którego ziarna mają wielkość około 4-31,5 mm. W pracach drogowych wykorzystuje się także tłuczeń, którego ziarna są większe, a ich wymiary mieszczą się w przedziale 31,5-63 mm. Równie często korzysta się przy budowie dróg z grysu, czyli granulowanego kruszywa idealnego do wykonywania warstw ścieralnych, wiążących i wyrównawczych, a także do produkcji betonów asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych. Niesorty oraz piaski klasyfikowane są wykorzystywane do robienia podbudów dróg, a także jako warstwa podkładowa pod kostkę brukową. 

Drogownictwo wykorzystuje najczęściej kruszywa łamane, czyli tłuczeń, kliniec i grysy pozyskiwane ze skał magmowych, takich jak: bazalty, melafiry, diabazy czy porfiry, osadowych, np.: dolomitów, piaskowców, szarogłazów czy wapieni, a także metamorficznych. Ponad połowa zużycia kruszyw pochodzenia naturalnego jest stosowana właśnie do budowy dróg. Bez nich nie mogłaby powstać żadna szosa!