W jaki osprzęt można doposażyć koparki?

Koparka to jedna z najważniejszych maszyn wykorzystywanych w budownictwie. Jest niezbędna na każdym placu budowy i wykorzystywana przy różnych rodzajach prac. Na rynku dostępnych jest wiele typów i rodzajów koparek, a każda może mieć inne zastosowanie i parametry. Z definicji koparka to maszyna do wykonywania robót ziemnych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Ponadto na rynku dostępne są koparko-ładowarki, które można wykorzystać jako urządzenie przeładowujące wszelkiego rodzaju materiały sypkie.

Rodzaje koparek

Zasadniczo podziału koparek dokonuje się na dwie podstawowe grupy w zależności od charakteru ich pracy. Koparki pracujące w cyklu przerywanym charakteryzują się tym, że pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy. Ponieważ wyposażone są w jedno naczynie urabiające, nazywane są koparkami jednonaczyniowymi. Jest to grupa koparek najpowszechniej znanych i stosowanych. Drugi rodzaj koparek to koparki pracujące w cyklu ciągłym, to znaczy, że kolejne etapy pracy naczyń urabiających następują jedno po drugim w sposób ciągły. Są wyposażone w wiele naczyń urabiających połączonych zamkniętym łańcuchem lub ustawionych na kole czerpakowym. Grupa ta określana jest jako koparki wielonaczyniowe. Inny podział koparek to podział w zależności od osprzętu roboczego. Możemy tu wyróżnić koparki podsiębierne, które mogą pracować zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu, na którym stoją. Koparki przedsiębierne natomiast, współpracując ze środkiem transportu, zjeżdżają do wykopu i prace wykonują z poziomu wykopu. Wyróżniamy jeszcze koparki chwytakowe i zbierakowe. Chwytakowe wykorzystywane są głównie do wydobywania gruntów z wody i różnorodnych terenów nawodnionych. To właśnie dzięki tym maszynom można w krótkim czasie wykonać dość głębokie wykopy o stosunkowo niewielkich średnicach. Jeżeli natomiast chodzi o koparki zbierakowe, to wykorzystywane są one z kolei do wykonywania wykopów na dużych i niewielkich przestrzeniach. Specjalny zbierak wleczony na linie umożliwia sprawne i szybkie odspajanie gruntu.

Sprzęt dodatkowy do koparek

Ze względu na swoją uniwersalność i zastosowanie w budownictwie producenci prześcigają się w dodatkowym osprzęcie do koparek. Wymienienie wszystkich dodatkowych elementów i narzędzi, w jakie można doposażyć koparki, byłoby właściwie niemożliwe. Zajmijmy się zatem głównymi i najczęściej wybieranymi elementami dodatkowymi tego typu. Samo zastosowanie koparki wskazuje jasno na dużą ilość różnych łyżek używanych do pracy. Łyżki te, prócz różnych rozmiarów, charakteryzują się też innym kształtem i dodatkowymi elementami potrzebnymi do wykonania szczególnego rodzaju pracy, na przykład łyżki mogą być proste lub z zębami, pracować na sztywno lub hydraulicznie. Ze względu na ich zastosowanie możemy doposażyć koparkę w łyżki ażurowe, trapezowe czy skarpowe. Ten ostatni rodzaj jest najczęstszym elementem dodatkowym, w który wyposaża się koparki. Łyżka skarpowa, jak sama nazwa wskazuje, służy między innymi do wyrównywania skarp. Jednak jej zastosowanie jest bardzo szerokie, gdyż ze względu na swoje parametry stosowana jest także do szybkiego ładowania oraz wyrównywania terenu. Innym dodatkowym wyposażeniem koparki są widły, które można zamontować na łyżkę albo przy wykorzystaniu tak zwanego szybkozłącza, które też samo w sobie stanowi dodatkowy osprzęt do koparki. Jeszcze innym narzędziem, w jakie możemy doposażyć koparkę, jest młot hydrauliczny, który mocowany jest do ramienia za pomocą sworzni, w miejsce łyżki do kopania. Dzięki zamocowaniu na ramieniu roboczym maszyny budowlanej istnieje możliwość swobodnego operowania młotem hydraulicznym w obszarze roboczym, a także bezpiecznej pracy w odpowiedniej odległości od miejsca obróbki materiału. Młoty hydrauliczne są przeznaczone do rozbiórki oraz wyburzania obiektów budowlanych różnego typu, usuwania zbędnych elementów budowlanych, przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych, a także rozkruszania oraz urabiania skał. Kolejnym narzędziem jest zagęszczarka hydrauliczna, która pozwala na sprawne i skuteczne zagęszczanie gruntu. Jest mocowana na ramieniu maszyny i zasilana z uniwersalnej linii hydraulicznej. Jeszcze inną grupę dodatkowych urządzeń do zastosowania w połączeniu z koparką stanowią kosiarki bijakowe oraz mulczery różnego typu, takie jak rozdrabniacze do gałęzi, głowice frezujące, kosiarki rotacyjne i leśne. Wymieniliśmy tu tylko kilka rodzajów osprzętu dodatkowego do koparki. Warto jednak zapoznać się z ofertą producentów takiego sprzętu, aby poznać wszystkie możliwości, jakie może oferować nam dobrze doposażona koparka.