Zasady transportu kruszyw budowlanych

Podobnie jak prace budowlane, transport kruszyw, które są niezbędne podczas ich wykonywania, wymaga przestrzegania wielu zasad. Z uwagi na to, że są to materiały o różnych gabarytach i właściwościach, istotne jest nie tylko, aby pojazd zmieścił przewożone towary, ale również, aby transportować je w sposób bezpieczny dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego oraz w taki sposób, by materiały nie uległy zniszczeniu lub nie zostały rozsypane. Jakie są zasady transportu kruszyw budowlanych?

Co mówią przepisy na temat zasad transportu kruszyw?

Kruszywami nazywamy materiały sypkie o różnych frakcjach i właściwościach. Są to przede wszystkim żwiry, piasek budowlany, kruszywa dolomitowe, powęglowe czy pospółka piaskowo-żwirowa. Przepisy, które stanowią o zasadach bezpiecznego transportu kruszyw, znajdziemy w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Z ustawy dowiadujemy się, że kruszywa, czyli ładunki sypkie mogą być przewożone jedynie w szczelnej skrzyni ładunkowej. Kolejną kwestią jest zabezpieczenie. Należy to zrobić przy użyciu zasłon, które uniemożliwią wysypywanie się przewożonego ładunku na drogę. Ostatnią kwestią, która zawarta została w artykule 61.5, jest maksymalna masa przewożonego kruszywa. Pojazd, który przewozi kruszywa, może być załadowany nie bardziej niż do granicy własnej maksymalnej masy całkowitej. Istotne jest też, by osie pojazdu nie były zbyt mocno obciążone.

Co jeszcze jest ważne podczas transportu kruszyw?

Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad transportu kruszyw jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Warto jednak pamiętać, że kruszywa są materiałem trudnym w transporcie, w związku z czym umiejętności kierowcy są niezwykle ważne. Umiejętność szybkiej reakcji na wypadek wystąpienia zagrożeń jest istotna, ponieważ ryzyko pojawienia się ich jest stosunkowo duże podczas przewozu tego rodzaju ładunków. Warto również pamiętać, że aby kruszywa były bezpiecznie przewiezione, należy je równomiernie rozłożyć w przestrzeni ładunkowej samochodu, dzięki czemu ciężar będzie się optymalnie rozkładał. Niedopilnowanie tego może skutkować rozsypywaniem się kruszywa, a także wydostaniem się go na jezdnię, co zmniejszy widoczność kierujących pojazdami jadącymi za samochodem transportującym kruszywa budowlane i stworzy realne zagrożenie bezpieczeństwa.